Podsumowanie działalności
Data dodania 2017-07-17

 

PODSUMOWANIE DZIAŁANOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, KLUBU MŁODZIEŻOWEGO, PORADNI RODZINNEJ ORAZ OŚRODKA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

 

            W dniu 21.06.2017 r. w Poradni Rodzinnej przy ul. Śniadeckich 6A odbyło się zebranie przedstawicieli instytucji zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie działających na terenie Grudziądza z pracownikami Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Na w/w spotkaniu podsumowano działalność i funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego „Słoneczko” przy Śniadeckich 6A, „Stokrotka” przy ul. Sobieskiego 12, „Przystań dziewiątki” przy ul. Fortecznej 29, „Gniazdo” przy Kochanowskiego 19 oraz „Światło” przy ul. Konarskiego 14 oraz Klubu Młodzieżowego. Łącznie do 5 Placówek w I półroczu 2017 uczęszczało 252 dzieci. Dzieci kierowane są na wniosek Sądu, MOPR-u, pedagoga szkolnego bądź rodzica. W okresie sprawozdawczym 16 dzieci realizowało skierowanie z MOPR. Wszystkie zapisane dzieci objęte są dożywianiem. Dodatkowo w okresie wakacyjnym i podczas ferii zimowych dla dzieci organizowane są półkolonie w placówkach oraz kolonie i obozy wyjazdowe. W 3 placówkach (Przystań Dziewiątki, Stokrotka, Gniazdo) prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, z których skorzystało łącznie 93 dzieci. W pozostałych placówkach (Światło, Słoneczko) zorganizowano warsztaty dla dzieci z Treningu Zastępowania Agresji dla 12 dzieci. Podczas spotkania omówiono również sytuacje rodzin oraz zasadność dalszego uczestnictwa dzieci na zajęciach w Placówkach Wsparcia Dziennego. Wysunięto wnioski do dalszej współpracy między instytucjami oraz pracy z dzieckiem i rodziną.

           W I połowie 2017 r. do Klubu Młodzieżowego zapisanych było 20 osób. Zajęcia w Klubie Młodzieżowym prowadzone były raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Podczas zajęć młodzież rozwijała swoje zainteresowania, poznała alternatywy na spędzanie czasu wolnego oraz zapoznała się z zagrożeniami, jakie mogą napotkać na swojej drodze. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych.  

          W dniu 28.06.2017 r. na spotkaniu pracowników CPDiPR podsumowano I półrocze 2017 r. działalności Poradni Rodzinnej oraz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży znajdujących się przy ul. Śniadeckich 6A. W Poradni w I półroczu 2017 realizowano:

 • Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” dla 14 osób oraz „Bez klapsa. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” dla 20 osób;
 • „Interwencyjne wtorki”, w tym poradnictwo socjalne (17 porad dla 15 osób) oraz w zakresie uzależnień (8 porad dla 8 osób),
 • Terapię psychologiczną rodzinną i indywidualną dzieci i młodzieży (171 porad dla 34 rodzin),
 • Poradnictwo pedagogiczne (66 porad dla 31 rodzin),
 • Dyżury Opiekuna dziecka – ofiary przestępstwa, z których w okresie sprawozdawczym skorzystało 29osób.
 • Nadzór nad kontaktami zewnętrznymi na zlecenie sądu (15 zleceń),
 • Przyjazny pokój przesłuchań - 31 przesłuchań.

Łącznie z porad pedagogicznych i psychologicznych do dnia 30.06.2017 skorzystało 57 rodzin.

         Ponadto w ramach Poradni Rodzinnej funkcjonuje Klub mam „Mamy Nasze Dzieci”.
W Klubie mam odbywają się zajęcia z wczesnej profilaktyki, z których skorzystało 20 rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-3 lat. W zajęciach uczestniczyły głównie mamy wraz ze swoimi dziećmi, ale nie zabrakło również ojców, dziadków oraz opiekunek dziecięcych. Zajęcia miały na celu przede wszystkim wczesną profilaktykę rozwoju małych dzieci, jak również profilaktykę związaną ze szkodliwymi i niepożądanymi zachowaniami osób dorosłych. Dodatkowo rodzice mogli miło i przyjemnie spędzić czas, wspólnie wymieniając się doświadczeniami, informacjami związanymi z macierzyństwem / rodzicielstwem.

W okresie od października 2016 r. do maja 2017 r. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego realizowało 7 programów profilaktycznych („Spotkania z Leonem”, „Przyjaciele Zippiego”, Spójrz inaczej”, „Uzależnieniom NIE”, „Magiczne kryształy”, „Cukierki”, „Strażnicy Uśmiechu”). Programy profilaktyczne realizowane były w szkołach podstawowych (SP nr 3, SP nr 4) w Przedszkolach Miejskich („Śródmieście”, „Strzemięcin”, „Rządz”, „Tarpno”), w Niepublicznym Przedszkolu „Dom Małego Skrzata”, w ZSO nr 2, w ZSO nr 1, w ZSO nr 5, w ZSO nr 4, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej dla 917 dzieci.

         W ramach działalności Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży realizowano działania profilaktyczne skierowane do rodziny (60 osób), poradnictwo oraz zajęcia dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem, grupę wsparcia dla rodziców (20 osób), działania interwencyjne wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami oraz motywowano dzieci i młodzież do podjęcia terapii/leczenia w ośrodku stacjonarnym (6 osób). W I półroczu 2017 roku w Ośrodku prowadzono działania wspierające dzieci i młodzież uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego oraz Placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zwiększyła się współpraca z instytucjami środowiska lokalnego w zakresie profilaktyki uzależnień. Poprzez spotkania konsultacyjno - edukacyjne z pedagogami, przedstawicielami MOPR, Sądu i współpracownikami CPDiPR wzrosłaświadomość dotycząca profilaktyki uzależnień oraz możliwości objęcia dzieci właściwą formą terapii.

          W marcu br. w Ośrodku rozpoczął działalność Program Młodzieżowych Liderów Uzależnień i Promocji Zdrowia, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród grudziądzkiej młodzieży. Na pierwsze spotkanie zgłosiło się aż 51 osób chętnych na warsztaty. W ostateczności szkolenie ukończyło 27 osób (2 grupy) i otrzymało Certyfikat Młodzieżowego Lidera Profilaktyki, a pozostałe osoby będą mogły skorzystać z Programu w II półroczu 2017. Ponadto Młodzieżowi Liderzy współorganizowali oraz brali udział w akcjach profilaktycznych na terenie miasta Grudziądza:

 • Inauguracji Grudziądzkich Dni Trzeźwości połączonej z promocją Programu Liderów pt. „Karmię się tylko muzyka- Koncert zespołu Mr. Pollack” w Zespole Szkół Technicznych,
 • Festynie Rodzinnym przy Kościele na osiedlu Strzemięcin, gdzie promowali zdrowy styl życia - wolny od uzależnień,
 • Pikniku na Plaży Miejskiej w Rudniku organizowanym przez Zespół Szkól Ekonomicznych, gdzie poprzez wspólną zabawę promowali  zdrowy styl życia oraz alternatywę spędzania czasu wolnego.Ponadto Instruktorzy Programu oraz wychowawcy z Klubu Młodzieżowego wzięli udział w:
  • spotkaniu z młodzieżą w ZSE w Grudziądzu gdzie przedstawili idee programu Liderów, a także uświadomili młodzież, gdzie szukać pomocy przez osoby używające substancje psychoaktywne na terenie miasta;
  • spotkaniu z pedagogami grudziądzkich szkół gimnazjalnych
   i ponadgimnazjalnych, celem omówienia warunków współpracy i partnerstwa.

Podsumowanie Programu Młodzieżowych Liderów odbyło się 21.06.2017 r., na którym młodzież zdeklarowała swój udział w kolejnych organizowanych imprezach profilaktycznych oraz pomoc przy tworzeniu nowych grup w kolejnej edycji.  

Grudziądzkie Dni Trzeźwości
Data dodania 2017-06-13

             W ramach Grudziądzkich Dni Trzeźwości, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego zorganizowało akcje profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.

          1. W dniu 27.04.2017 roku w ZST w Grudziądzu odbyła się akcja profilaktyczna pod nazwą "Karmię się tylko muzyką" połączona z promocją Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia oraz Klubu Młodzieżowego funkcjonującego przy Centrum.

Program Młodzieżowych Liderów funkcjonuje przy Ośrodku Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży przy ul. Śniadeckich 6A. Program skierowany jest do aktywnej młodzieży, której pasją jest działanie na rzecz promocji zdrowia, pragnącej pomagać innym oraz chcącej inwestować w rozwój osobisty. Głównymi celami Programu są: przeciwdziałanie uzależnieniom oaz promocja zdrowia. Chętną młodzież zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem bądź pod numerem telefonu 56 46 222 63.

Młodzież z Klubu Młodzieżowego pokazała jedną z wielu form aktywności, jako alternatywę na nudę. Cała akcja, była pełna spontanicznego zapału młodzieży i opiekunów. Niesamowita energia, pomysły na zorganizowanie sobie czasu wolnego, uświadomienie czym jest uzależnienie i promocja zdrowego stylu życia wolnego od używek, w połączeniu z niesamowitymi ludźmi dało świetną okazję do spotkania się z młodzieżą grudziądzkich szkół.

Całość uświetnił występ naszych przyjaciół z zespołu MR. Pollack, czyli ostre brzmienie gitary i perkusji, którzy tak samo jak Centrum promują zdrowy , wolny od używek styl życia.

       2. W dniu 23.05.2017 r. przy Poradni Rodzinnej ul. Śniadeckich 6A odbył się integracyjny festyn rodzinny „Toys Party”. Podczas festynu odbyły się liczne atrakcje dla dzieci, jak i dla dorosłych:

 • zabawy przy muzyce,
 • konkurencje sportowe,
 • malowanie twarzy,
 • kącik porad specjalistycznych, w tym pedagogicznych, psychologicznych i specjalisty pracy z rodziną,
 • karaoke,
 • trampolina, itp.
 • rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Na skrzydłach przyjaźni” realizowanego w Placówkach Wsparcia dziennego w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł”.

Dodatkowo podczas całej imprezy dzieci mogły skorzystać z poczęstunku (kanapki, owoce, napoje).

Chronimy Dzieci
Data dodania 2016-08-01

Mamy zaszczyt poinformować, iż nasze Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego uzyskało w lipcu 2016r. Certyfikat „CHRONIMY DZIECI” wydawany przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę  (dawnie Fundacja Dzieci Niczyje).

Jednocześnie mamy zaszczyt podkreślić, iż jesteśmy PIERWSZĄ na terenie naszego miasta instytucja która taki certyfikat uzyskała!

W marcu 2015r. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego dołączyło do sieci organizacji  i instytucji wspierających program Chronimy Dzieci realizowany przez  Fundację Dajemy Dzieciom Siłę  w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,  współfinasowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki , które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują Certyfikat Chronimy Dzieci, który jest znakiem jakości ochrony dzieci przed przemocą w danej placówce.

Starania o uzyskanie Certyfikatu podzielone były na kolejne etapy działań:

ETAP I

 Udział przedstawicieli Centrum w Konferencji inauguracyjnej programu certyfikowania placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Konferencja odbyła się w marcu 2015r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Podczas spotkania otrzymaliśmy wiedzę dot. całego projektu Chronimy Dzieci.

ETAPII

Udział  przedstawicieli Centrum w kursie „ Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci, w ramach programu Chronimy Dzieci”. W kursie wzięło udział dwóch pedagogów CPDiPR. Kurs rozpoczął się w we wrześniu, zakończył się w grudniu 2015r. Pedagodzy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu 80-godzinnego kursu, który daje możliwość propagowania i przygotowywania  placówek działających na rzecz dzieci do Certyfikatu Chronimy Dzieci.

ETAP III

Wdrażanie działań związanych z  uzyskaniem certyfikatu Chronimy Dzieci przez Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego:

 • w dniu 22.03.2016r. odbyło się Sympozjum dot. Profilaktyki krzywdzenia dzieci na terenie miasta Grudziądz na temat  ”Chronimy dzieci   i dbamy o ich bezpieczeństwo” podczas , którego ogłoszone zostały założenia programu i jego cele.
 • w roku szkolnym 2015/2016 zostały zrealizowane zadania, polegające na wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą w Centrum:
 1. Została opracowana Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Ustanowiona polityka zawiera procedury związane m.in.  z interwencją w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci  przez osoby dorosłe i rówieśników. Ponadto zawiera procedury postępowania w przypadku krzywdzenia dzieci i łamania ich praw, w tym również bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Zapisy zawarte w polityce dot. wszystkich pracowników Centrum.
 2. Cały personel CPDiPR został przeszklony z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone
 3. Dzieci zostały objęte szeregiem zajęć edukacyjnych dot. unikania zagrożeń i  szukania pomocy gdy doświadczyły przemocy
 4. Rodzice również dowiedzieli się jak wychowywać dzieci bez przemocy i gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Dzięki programowi Chronimy Dzieci nasze Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego jest  przyjaznym środowiskiem gdzie  dzieci czują się bezpiecznie, pracownicy wiedzą jak reagować  i chronić dzieci przed krzywdzeniem.

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego spełnia  standardy określone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dot. przyznania Certyfikatu.

 

 

butterfly