IV Bieg Charytatywny
Data dodania 2018-08-17

IV Bieg Charytatywny – Przegoń Przemoc – Wybierz Pomoc!

 

Czwarta edycja charytatywnej imprezy sportowej skierowanej do wszystkich mieszkańców miasta Grudziądza i okolic która objęta jest Patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza. Jest to impreza dla wszystkich którzy mają ochotę szerzyć idee przeciwdziałania przemocy wobec dzieci poprzez wspólne bieganie, wysiłek i zabawę. Bieg organizowany jest przez Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI we współpracy z Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego oraz z pomocą Grudziądzkiej Akademii Biegania. Wydarzenie ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wspólnie z rodziną, ukazywania alternatywnych form spędzania czasu dzieciom i młodzieży. Ponadto corocznym celem imprezy jest poruszanie problemu przemocy wobec dzieci, w szczególności w zakresie jej przeciwdziałania oraz niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Podczas biegu jak i po nim na terenie Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego będzie odbywać się festyn rodzinny podczas którego przewidziane są liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz występ artystyczny. Uczestniczy skorzystają z poczęstunku, przewidziane są też woda. Na miejscu będą również znajdować się punkty informacyjne gdzie każdy będzie mógł uzyskać informacje o ofercie pomocowej skierowanej dla dzieci i rodzin oferowanej przez Poradnię Rodzinną, Placówki Wsparcia Dziennego oraz Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży.

Impreza odbędzie się 22 września 2018r., rejestracja droga elektroniczną na eleptronicznezapisy.pl i w dniu biegu czynna od godziny 8:30, a do 10:00 będzie można odbierać pakiety startowe w ramach których ja co roku przewidujemy mi. pamiątkowe koszulki biegowe. Bieg rozpocznie się o 10:30, uczestnicy przebiegną ulicami Grudziądza, na Rynku miasta przewidziany jest postój i odśpiewanie corocznej piosenki biegu. Przewidujemy również dla wszystkich niezarejestrowanych uczestników którzy chcą wesprzeć nasz bieg rundę honorową. Koszt uczestnictwa w biegu dorośli 25zł ,dzieci i młodzież do 18rż. bezpłatnie.

Po biegu zapraszamy na festyn rodzinny z licznymi atrakcjami. Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników którzy otrzymają numery startowe po ukończonym biegu będzie czekał pamiątkowy medal.

Jak co roku serdecznie zapraszamy biegaczy, przedstawicieli szkół, instytucji, rodziców i wszystkich tych którzy chcą wziąć udział w naszej imprezie!!

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2018 R.
Data dodania 2018-07-12

Podsumowanie I półrocza 2018 r.

Poradnia Rodzinna

W I półroczu 2018 r. w Poradni realizowano:

 • Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” dla 12 osób oraz „Bez klapsa. Jak
  z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” dla 18 osób;
 • „Interwencyjne wtorki”, w tym poradnictwo socjalne (12 porad dla 12 osób) oraz psychologiczne (14 porad dla 18 osób),
 • Terapię psychologiczną rodzinną i indywidualną dzieci i młodzieży (155 porad dla 57 rodzin),
 • Poradnictwo pedagogiczne (70 porad dla 40 rodzin),
 • Dyżury Opiekuna dziecka – ofiary przestępstwa, z których w okresie sprawozdawczym skorzystało 19 rodzin,
 • Nadzór nad kontaktami zewnętrznymi na zlecenie sądu, (13 zleceń)
 • Przyjazny pokój przesłuchań – 38 przesłuchań.

Łącznie z porad pedagogicznych i psychologicznych skorzystało 97rodzin.

Dodatkowo w ramach Poradni Rodzinnej funkcjonował Klub mam „Mamy nasze dzieci”, z którego skorzystało łącznie 30 rodzin. Zajęcia z wczesnej profilaktyki w Klubie mam dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-3 lat. Odbywały się również zajęcia związane z szkodliwymi i niepożądanymi zachowaniami osób dorosłych.

Placówki Wsparcia Dziennego

W okresie od 01.01.2018 do 29.06.2018 roku do PWD zapisanych było 254 dzieci z czego 44 zostało wypisanych. Stan na 29.06.2017 r. – 210 dzieci. Wszystkie dzieci były objęte opieką, wychowaniem oraz pomocą specjalistów. Od 2013 r. do 2018 r. skierowano z MOPR-u łącznie 157 dzieci (160 skierowań). W I półroczu skierowania z MOPR realizowało łącznie 46 dzieci, na które została wystawiona ocena funkcjonowania dziecka w Placówce. W ramach pracy pedagoga przeprowadzono 64 konsultacji dla  rodzin dzieci uczęszczających do PWD. Przeprowadzono w PWD porady i konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego przez wychowawców (337 porad dla 108 rodziców). W 3 placówkach (Przystań Dziewiątki, Stokrotka, Gniazdo) prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, z których skorzystało łącznie 119 dzieci. W pozostałych placówkach (Światło, Słoneczko) zorganizowano zajęcia z elementami  dla dzieci z Treningu Zastępowania Agresji dla 10 dzieci.

Zajęcia w Klubie Młodzieżowym prowadzone były raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Łącznie z zajęć skorzystało 20 osób. Podczas zajęć młodzież rozwijała swoje zainteresowania oraz zapoznawała się z zagrożeniami, jakie mogą napotkać na swojej drodze.   

 

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień dzieci i Młodzieży

W OPUDiM środku Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży realizowano:

 • działania dla rodziców w OPUDiM – skorzystało 123 rodziców,
 • spotkania podczas wywiadówek szkolnych – skorzystało 256 osób;
 • działania dla dzieci i młodzieży – 257 osób,
 • profilaktykę rówieśniczą – skorzystało 285 osób

W I połowie 2018 r. wprowadzono do 4 szkół (SP nr 20, SP nr 11, ZST, ZSE) scenariusze zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia w szkołach prowadzone były przez Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Działając w poszczególnych szkołach realizowali również idee profilaktyki rówieśniczej z zajęć skorzystało 281 osób.

W okresie sprawozdawczym CPDiPR zorganizowało: 

 • Happening „Uzależnieni od życia” połączoną z promocją Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia,
 • Festyn rodzinny „Aktywna rodzina” dla mieszkańców Grudziądza, który odbył się przy Poradni Rodzinnej przy ul. Śniadeckich 6A.
 • Konkurs plastyczno-profilaktyczny „Bezpieczny w sieci” dla uczniów szkół podstawowych. Łącznie w konkursie wzięło udział 86 dzieci i młodzieży z 14 grudziądzkich szkół.
 • Konferencję „Zintegrowany program wspierania rodziny” dla przedstawicieli instytucji zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.
 • Integracyjny turniej piłki nożnej na Orliku przy Stadionie Olimpii Grudziądz dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Koncert kabaretowy „Piosenka jest dobra na wszystko” w Klubie Akcent. Koncert zorganizowany w ramach 25-lecia działalności Centrum.

         W okresie sprawozdawczym Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego zorganizowało dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego zimowe zajęcia w placówkach okresie od 12.02.2018 do 23.02.2018, z których skorzystało 95 dzieci. Podczas ferii zimowych w placówkach „Gniazdo” przy ul. Kochanowskiego 19, „Stokrotka” przy Sobieskiego 12, „Światło” przy ul. Konarskiego 14, „Przystań Dziewiątki” przy ul. Fortecznej 29 oraz „Słoneczko” przy ul. Śniadeckich6A dzieci miały zapewnioną opiekę wychowanie oraz organizację czasu wolnego. Od 25.06.2018 r. w placówkach ruszyły półkolonie letnie, podczas których dzieci objęte będą opieką i wychowaniem, jak również korzystać będą z licznych atrakcji. 

CPDiPR zorganizowało również wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu i narkomanii oraz niewydolnych wychowawczo. W I połowie 2018 r. wykorzystano środki na zorganizowanie:

 • wycieczki do Redy w dniu 13.02.2018 r. dla  11 wychowanków,
 • wycieczki do Torunia w dniu 21.02.2018 r. dla 20 wychowanków,
 • wycieczki do Gdańska w dniach 22-23.02.2018 r. w której wzięło udział 17 wychowanków,

Ponadto wydatkowano środki na zorganizowanie kolonii letnich w Muszynie w dniach 01-15.07.2018 r. dla 40 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego.

 

Konkurs profilaktyczno - plastyczny "Bezpieczny w sieci"
Data dodania 2018-05-14

W ramach Grudziadzkich Dni Trzeźwości CPDiPR zorganizowało konkurs profilaktyczno- plastyczny "Bezpieczny w sieci". W dniu 10 maj 2018 r. w Poradni Rodzinnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom w obecności Wicedyrektora Centrum, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UM w Grudziądzu oraz Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do konkursu przystąpiło 14 szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 17, SP nr 20, SP nr 21) - łącznie wzięło udział 86 dzieci.

W tegorocznym konkursie laureatami zostali: 

 • w kategorii klas I-III –Jasiński Jakub SP nr 4, Kurzyńska Agata SP nr 5 oraz Olszewska Zofia SP nr3;
 • w kategorii klas IV-VI –Jankowska Zuzanna SP nr 3, Pytyński Oliwia SP nr 21 oraz Spychała Mateusz SP nr 2;
 • w kategorii klas VII-VIII – Makowska Monika SP nr 21, Osińska Oliwia SP nr 21 oraz Kurkierewicz Martyna SP nr 21.

Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z korzystania z internetu, a także prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowan ryzykownych.

 

      

 

            

 

butterfly